Publiquem la nostra Guia de suport per a la formació de professionals

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

 La guía  JÓVENES, GÉNERCascadaPortadaO Y VIOLENCIAS: HAGAMOS NUESTRA LA PREVENCIÓN s’adreça, sobretot, a persones i entitats especialitzades en la formació de professionals en violències de gènere, però també s’hi poden beneficiar els qui tenen una sensibilitat o una formació sobre qüestions de gènere i treballen directament amb joves.

Es divideix en dues seccions, la primera, Situant-nos, tracta d’establir unes bases mínimes per a la comprensió i anàlisi del fenomen de les violències de gènere entre i envers joves actualment a Catalunya. Hi presentem d’una manera breu l’enfocament sobre les violències de gènere que ha estat el fil conductor d’aquest projecte; mostrem algunes dades sobre la persistència d’aquesta problemàtica entre i envers joves i, finalment, analitzem la legislació específica en vigor actualment a Catalunya.

La segona,La formació, està dedicada a l’acció educativa pròpiament dita. Comencem amb un capítol sobre el procés de disseny pedagògic i sobre qüestions metodològiques prèvies a la implementació, que dóna pas a la presentació de les primeres quatre sessions del nostre curs en fitxes que descriuen les activitats i els materials de suport necessaris per replicar la nostra proposta pedagògica.

Acabem aquesta guia ambar, les referències bibliogràfiques i un quadre resum dels materials de suport que es poden descarregar al web del projecte.

 

Si estas interessada en la versió en pape del document consulta aquí

Properament estará disponible la versió en Català!

Biglia, Barbara; Jímenez, Edurne (coord) (2015) Jóvenes, género y violencias: Hagamos nuestra la prevención. Guía de apoyo para la formación de profesionales. Tarragona:URV