Equip català-Formació

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

 

 candela   Candela és una associació sense ànim de lucre que treballa des de l'any 2004 amb l'objectiu de promoure una transformació social feminista a partir d'un projecte de treball col·lectiu basat en la cooperació i el suport mutu.La seva principal tasca és la formació de professionals, entitats i ONGs, joves, nens i nenes, famílies i associacions de dones. A més, elaboren materials didàctics i gestionen un consultori on-line.D'altra banda, Candela treballa en xarxa amb altres associacions, entitats i institucions, a nivell local, estatal i internacional, en els àmbits de les violències de gènere, l'educació afectiva-sexual, la diversitat sexual, la coeducació, la perspectiva de gènere i la interculturalitat.
   

 

L'equip de Candela en el projecte Gap Work el formen:

 

IMG-20140423-WA0002

  Sara Barrientos Carrasco és antropòloga i ha cursat el Màster interdisciplinar en Estudi i Intervenció en Violència Domèstica en la UAB. Cofundadora de Candela, és coordinadora del projecte GAP Work, i s'encarrega de la formació en matèria de violències de gènere. Durant l'any 2012 va treballar com a becària en la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere a Madrid. Actualment continua la seva formació en Teràpia Gestalt i la dinamització de grups.
 Foto del dia 27-11-2013 a las 17-04   Miriam Aleman Calatayud va realitzar els seus estudis en Filosofia en la UAB, i des de molt jove participa al món associatiu i feminista. Es va incorporar a Candela l'any 2008, i des de llavors coordina els projectes dirigits a la Comunitat Educativa. Sol ser cara pública de Candela, realitzant intervencions amb freqüència. A més, compagina el seu treball amb estudis en el camp de la gestió cultural.
 xaviCandela   Xavier Cela Bertrán és politòleg i ha realitzat el Màster en Antropologia i Etnografia en la UB. Es va incorporar a Candela l'any 2011 com a formador i coordinador dels projectes d'Interculturalitat i Noves Masculinitats. Paral·lelament treballa en el seu doctorat en Antropologia i Comunicació en la URV i participa activament en un grup d'homes des de 2009.
     
     
tammaia   Tamaia és una entitat pionera en el treball en violència masclista, que va iniciar el seu projecte social l'any 1992. L'entitat ha activat un marc conceptual de comprensió de la violencia masclista, alhora que ha desenvolupat un model d'intervenció especialitzada i un programa de recuperació per a dones, que són pioners, i han estat divulgats en diferents àmbits professionals, socials i institucionals.Compta amb un equip profesional compromès socialment i expert en la intervenció en violència, la prevenció i sensibilització i la formació i capacitació a professionals. Ha contribuit, entre d'altres fites, a l'assessorament de la Llei dels drets de les dones per l'erradicacio de la violència masclista 1/2008 i del Protocol de juventut per l'abordatge de la violència masclista al 2013.
   

 L'equip de Tamaia en el projecte Gap Work el formen:

CAM00006   Rakel Escurriol Martínez està llicenciada en Psicologia UB (2001), i s'ha format en Teràpia familiar sistèmica per a professionals (2003-04) i ha cursat el Màster d'estudis interdisciplinars en violència domèstica, UAB (2004-05). Va estar treballant durant un any com a técnica educadora amb persones amb diversistat funcional. A Tamaia treballa des del 2006 com a terapeuta especialitzada en els efectes de recurperació de la violència, tallerista d'activitats de sensibilització i prevenció i formadora de professionals en l'àmbit de la violència masclista.
Foto daphne leticia-page-001   Leticia Sánchez Moy és diplomada en treball Social, Llicenciada en Antropologia social i cultural i ha obtingut el Màster interdisciplinari en Estudis de les Dones, Gènere i Ciutadania. Al poc temps de començar el Master es va iniciar en l'exercici professional desenvolupant, primer, tasques en l'àmbit comunitari amb grups de dones i després amb el disseny, creació i posada en pràctica d'una associació socioeducativa que treballava per l'eliminació de les desigualtats per raó de gènere , classe i ètnia. De manera paral·lela va formar part de l'Equip d'Atenció a les Dones , l'Ajuntament de Barcelona i va romandre durant més de quatre anys com a part integrant del circuit de Violència masclista de la Ciutat de Barcelona. Més tard ha començat a col·laborar amb la Cooperativa TAMAIA en qualitat de formadora i docent especialitzada en Violència Masclista.
     
     

 

 

 

 

 

 

Equip català-Recerca

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

El soci català del  projecte Gap Work encarregat de la part d’investigació és l’equip de la Universitat Rovira i Virgili (URV). El formen les següents investigadores:

 Barbara    Barbara Biglia - Coordinadora Local Gap Work
   

Doctora en psicologia (2006) és professora a la Universitat Rovira i Virgili on, entre altres coses, coordina el Seminari Interdisciplinari de Metodologia de Recerca Feminista www.simref.net. És membre dels grups de recerca GREDI i GREC, de l'Institut IIEDG i de l'equip internacional de la Discourse Unit Ha treballat en el camp de les violències de gènere tant a nivell teòric- acadèmic com en serveis d'atenció directa.. Moltes de les seves publicacions són consultables a: http://urv.academia.edu/BarbaraBiglia

Responsabilitats Gap Work: Actualment coordina l'equip català del projecte.

 

Foto del dia 23-07-2013 a las 11-18   Edurne Jiménez Pérez-Tècnica d'investigació i formació                                                                                                                                                                                                             
   

Llicenciada en sociologia i màster en Estudis Territorials i de la Població,. També forma part de l'equip organitzador del SIMReF on coordina els cursos virtuals d'introducció a la metodologia de recerca feminista. És la presidenta i coordinadora de projectes de l'Associació Candela que treballa des del 2004 en la prevenció de les violències de gènere, la coeducació i la salut afectivosexual per a la comunitat educativa, les dones i entitats del tercer sector.

Responsabilitats Gap Work: És tècnica d'investigació i formació del projecte, on està treballant en el disseny i l'avaluació d'accions formatives per a professionals que treballen amb joves sobre violències de gènere

 

square 225    Maria Olivella Quintana- Tècnica d'investigació 
    Està cursant un doctorat en Antropologia a la Universitat Rovira i Virgili. Prèviament ha cursat un Màster en Gènere i Desenvolupament a l'Institute of Development Studies-Sussex University (Regne Unit) i un Màster Oficial en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament a la UAB. A part de l'àmbit acadèmic ha treballat també en sensibilització, incidència política i fundraising per a ONG espanyoles i internacionals relacionades amb el gènere i la salut sexual i reproductiva.

Responsabilitats Gap Work: És actualment tècnica d'investigació del projecte on està desenvolupant una anàlisi internacional de marcs legals i discursos polítics sobre violència de gènere.

 

x cv 2    Sara Cagliero - Becària de recerca 
     Llicenciada en Cooperació per al Desenvolupament a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Turí-Itàlia. Actualment és estudiant i també becària del Màster Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania a la UB.

Responsabilitats Gap Work: Com a estudiant en pràctiques està col·laborant en l'anàlisi dels marcs legals sobre violències de gènere, efectuant l'estudi del cas italià.

 

 

 

Socis

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

Les organitzacions que participen en el projecte europeu Gap_Work són :

 

REGNE UNIT (Coordinacio general)

Gestió i investigació :

Brunel University , Centre for Youth Work Studies

Institute of Education , University of London 

Formació :

Rights of Women

About Young People Ltd

Col·laboració :

London Borough of Lewisham

 

ITÀLIA

Gestió i investigació :

University of Torino 

Formació :

Circolo Culturale Maurice

Demetra

 

IRLANDA

Gestió , investigació i formació :

National University of Maynooth , Applied social studies Department

 

ESTAT ESPANYOL 

Gestió i investigació :

Universitat Rovira i Virgili , Departament de Pedagogia 

Formació :

Candela

Tamaia 

Col·laboració :

Generalitat de Catalunya

Federacio d'Associacions de Veïns de Barcelona

Universitat de Barcelona-Departament MIDE- GREDI

 

HONGRIA

Col·laboració :

Hungarian Academy of Sciences

 

SÈRBIA

Col·laboració :

Victimology Society of Sèrbia 

El projecte

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised


El projecte Gap Work té com a objectiu fer front a les violències de gènere contra (i realitzades per) nens , nenes i joves mitjançant el desenvolupament de formació per a professionals que tenen contacte diari amb aquest grup de població . La millora en els coneixements i capacitats que suposarà el projecte permetrà a aquest grup de professionals millorar les seves habilitats d'identificació i qüestionament de llenguatge i comportaments sexistes, homòfobs , o de control i saber quan i com derivar a infants i joves a serveis de suport adequats .

Els socis del projecte són : Brunel ( Regne Unit ) , URV (Estat espanyol ) , UNITO  (Itàlia ) , NUIM ( Irlanda ) , l'Institute of Education ( Regne Unit ) , organitzacions nacionals i internacionals encarregades de la part formativa , i dos països més que actuen com a parts associades .

El projecte pretén cobrir llacunes existents entre :

• Els serveis de suport per a adults i els serveis per a infants i joves

• Els serveis especialitzats de suport a víctimes i el treball diari dels professionals

• El suport a afectats/des i les intervencions per a fer front a la violència

• Les intervencions focalitzades en violències que succeeixen dins de la parella o les que se centren en l'homofòbia . En aquest sentit s'adopta una definició àmplia de ' violència de gènere ( violències de gènere ) que permet problematitzar qualsevol actitud sexista.  de bullying o d’assetjament dirigit contra qualsevol nen, nena o jove .


Aquestes llacunes poden ser resoltes amb la col·laboració de serveis de suport a víctimes ( ONG ) i de professionals que treballen amb joves . En aquest projecte les ONG formaran i capacitaran a aquests professionals en els àmbits següents:
 
1 . Informació sobre organitzacions de suport i legislació , per tant , en l'àmbit de la derivació

2 . Habilitats per afrontar llenguatge i comportaments violents o discriminatoris , amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'un entorn de protecció per a infants , joves i dones .

A canvi , aquests professionals permetran a les ONG :

3 . Desenvolupar i posar en pràctica una nova formació pilot basada en les necessitats informatives que tenen aquests professionals

4 . Avaluar si aquesta formació pilot respon a les necessitats d'aquests professionals i si, per tant, permet millorar el seu servei .


La formació s'adaptarà als i les professionals i al context de cada país , però en general prendrà la forma de dos cursos d'un dia per a grups que treballen amb nens d'entre 8-18 anys sobre normes i relacions i després d’una tercera formació destinada treballar habilitats .

En total els resultats del projecte a Itàlia , Irlanda , Espanya i el Regne Unit seran:

• La formació de com a mínim 800 professionals

• La formació en ' cascada ' de les persones que treballen amb els / les participants

• La creació de fullets informatius específics per als professionals que treballen amb joves

• Un nou recurs per ajudar ls professionals a formar " en cascada " a altres professionals

Els beneficiaris directes del projecte són els i les 800 professionals formades i els serveis de suport a les víctimes per als quals treballen . Els nens, nenes i joves en contacte amb aquests professionals o serveis seran els i les beneficiàries indirectes del projecte .

Com a conclusió es realitzarà una conferència de troballes que reunirà els / les responsables de la facilitació , les i els acadèmics i les organitzacions professionals . A nivell europeu el projecte contribuirà al DAPHNE toolkit of resources i es publicarà un informe identificant bones pràctiques en la formació de professionals en l'àmbit de les violències de gènere així com la seva avaluació i també l'experiència de treball multinacional de lluita contra les violències de gènere . Aquest informe es publicarà en cinc idiomes .