Descripció accions formatives

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

Amb la finalitat de millorar els coneixements i habilitats entorn la prevenció i intervenció en violències de gènere de professionals que treballen amb joves, realitzarem 10 cursos formatius semipresencials dirigits a:

  • Professorat de mòduls formatius de l'àrea d'atenció a la comunitat
  • Tècnics/ques d'Integració Social
  • Infermeres/rs del programa "Salut i Escola"
  • Professionals de joventut (personal dels serveis d'informació juvenil, personal tècnic i dinamitzadors/ores juvenils)
  • Professionals d'entitats juvenils i/o que treballen amb joves
  • Monitors/ores i directors/ores de lleure

El curs, que es desenvoluparà amb metodologies participatives i reflexives que faciliten l'aprenentatge a través de dinàmiques vivencials, és de trenta hores presencials -distribuïdes en sis sessions- i de deu hores de treball individual de l'alumnat amb tutorització online.

La primera part de l'acció formativa es centrarà en la comprensió del complex fenomen de les violències de gènere en les seves diferents expressions, tot incidint en les accions que poden desenvolupar educadors/es i altres professionals que treballen amb joves per a la seva eradicació.Successivament, es facilitaran eines i recursos útils per a la posada en pràctica d'allò après i es donarà suport a les participants, de manera presencial i virtual, en el disseny d'una petita intervenció que hauran de realitzar en el seu àmbit professional.

Finalment, en aquests cursos gratuïts, les i els participants seran peces clau per a la seva avaluació que donarà lloc a la posterior millora del curs. Amb aquesta finalitat se'ls demanarà l'opinió en les sessions presencials i hauran de complimentar uns qüestionaris virtuals anònims.