Formacions realitzades

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

Amb la finalitat de millorar els coneixements i habilitats entorn la prevenció i intervenció en violències de gènere de professionals que treballen amb joves, hem realitzat 10 cursos formatius on han participat 189 porfessionals (i 164 ha finalitzat tot el procés formatiu) dels següents perfils:

22% Tècnics/ques de joventut
19% Professorat de mòduls formatius de l'àrea de serveis socioculturals i a la comunitat
18% Infermeres/rs del programa "Salut i Escola"
9% Educaroderes/rs de diferents espais no formals
8% Tècnics/ques d'Integració Social
7% Personal dels serveis de joventut (informació, dinamització i altres)
7% Professionals de serveis a dones i altres professionals de salut
8% Altres (esduants, persones aturades,...)

Els cursos s'han realitzat a Barcelona (6), Girona (1), Lleida (1), Cambrils (1), Manresa (1). Consten de trenta hores presencials -distribuïdes en sis sessions- i deu hores de treball individual de l'alumnat amb tutorització online. La metodologia utilitzada, participativa i reflexiva, facilita l'aprenentatge a través de dinàmiques vivencials.

Els continguts treballats a les 4 primeres sessions són:

Títol sessió Objectiu conceptual Objectiu aplicat

Apropant-nos a les arrels de les violències de gènere

Entendre que les violències de gènere tenen arrels construïdes i reproduïdes socialment que s'interioritzen particularment en la infància i l'adolescència

Desenvolupar una sensibilitat personal cap a la normativitat i les violències de gènere que permeti l' auto-revisió de l'activitat professional

Abús, control i violències en les relacions sexo-afectives entre joves

Conèixer la complexitat de les violències masclistes en les relacions sexo-afectives entre joves i els seus vincles amb el model d'amor romàntic

Ser capaços d'estimular un ambient formatiu càlid que afavoreixi la detecció precoç de dinàmiques abusives i de control i el foment de les relacions sanes

Violències per diversitat sexual i identitat de gènere a joves

Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i les violències envers persones no heteronormatives, així com els seus efectes en el desenvolupament integral de les persones joves

Ser capaços d'afavorir un ambient respectuós amb la diversitat sexual i de gènere que afavoreixi l'expressió lliure de les persones la detecció de dinàmiques abusives.

La prevenció de les violències de gènere com a eina fonamental per a la seva eradicació

Comprendre la influència dels diferents agents socialitzadors tant per al manteniment com per a l'eradicació de les diferents expressions de les violències de gènere

Desenvolupar una actitud creativa i motivada davant la prevenció de les diferents formes de les VdG en població juvenil

La cinquena sessió està dedicada a mostrar el ventall de recursos disponibles [link intern a Recursos/REcursos Educatius] a nivell territorial així com els circuits d'atenció en Violència Masclista. A més, s'ha fet servir per organitzar els grups de treball i començar a dissenyar una intervenció de prevenció o sensibilització entorn les VG amb joves, famílies o altres professionals.

La sisena sessió es basa en presentar les intervencions desenvolupades i avaluar tot el procés formatiu.