Programa formatiu

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised


JOVES, GÈNERE I VIOLÈNCIES. Fem nostra la prevenció

Formació per a professionals que treballen amb joves

Sessió A. Apropant-nos a les arrels de les violències de gènere (A càrrec de Candela)

Objectius

-Entendre que les violències de gènere tenen arrels construïdes i reproduïdes socialment que s'interioritzen particularment en la infància i l'adolescència
-Desenvolupar una sensibilitat personal cap a la normativitat i les violències de gènere que permeti l’ auto-revisió de l'activitat professional

Continguts

- Elements i funcionament del sistema sexe-gènere .
- Interseccionalitat
- Joves i construcció de la identitat.

- El gènere com a violència
- La identificació dels estereotips i les desigualtats en el treball amb joves
- El Currículum Ocult i el paper dels i les professionals

Sessió B. Abús, control i violències en les relacions sexo-afectives entre joves (A càrrec de Tamaia)

Objectius

-Conèixer la complexitat de les violències masclistes en les relacions sexo-afectives entre joves i els seus vincles amb el model d'amor romàntic
-Ser capaços d'estimular un ambient formatiu càlid que afavoreixi la detecció precoç de dinàmiques abusives i de control

Continguts

-Terminologies i paradigmes de compressió de les violències en relacions sexo-afectives
- Mites de la violència masclista i el amor romàntic en la joventut .
- Cicle de la violència en parella, Tipologies d'abusos  i Efectes de les violències
- Indicadors per a la detecció de relacions abusives i violentes
- Estratègies per generar espais comunicatius de confiança amb joves

Sessió C. Violències per diversitat sexual i identitat de gènere a joves (A càrrec de Candela)

Objectius

-Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i les violències envers persones no heteronormatives, així com els seus efectes en el desenvolupament integral dels / de les joves.
-Ser capaços d'afavorir un ambient respectuós amb la diversitat sexual i de gènere que afavoreixi la detecció de dinàmiques abusives.

Continguts

-Normativitat heterosexual i complexitat de les violències vers els col.lectiu LGTBI

-Conceptes : Identitat sexual, Preferència sexual, Identitat de gènere, Expressió de gènere, Intersexualitat, Transsexualitat, Transgenerisme, Travestisme.
- La realitat LGTBI actual: marc normatiu, reptes i comunitat educativa

- Bullying LGTBIfòbic: identificació, dinàmica i pautes per la intervenció
- Estratègies per desenvolupar un ambient formatiu respectuós amb totes les preferències sexuals i expressions de gènere i segur per a les persones LGTBI

Sessió D. La prevenció de les violències de gènere com a eina fonamental per a la seva eradicació (A càrrec de Tamaia)

Objectius

- Comprendre la influència dels diferents agents socialitzadors tant per al manteniment com per a l'eradicació de les diferents expressions de les violències de gènere.
- Desenvolupar una actitud creativa i motivada davant la prevenció de les diferents formes de  les VdG en població juvenil

Continguts

- L’estructuralitat de les violències de gènere, i els seus models d’anàlisi amb perspectiva interseccional

- Altres expressions de les violències de gènere en la joventut

- Joventut i Violències de gènere a les polítiques públiques i normatives actuals

- Límits de la intervenció professional, pautes per a l’acompanyament i derivacions responsables

Sessió E. Passem a la pràctica!

Objectius

-Aprendre a posar en pràctica els coneixements adquirits i avaluar i qüestionar el propi procés d’aprenentatge
-Desenvolupar capacitat transformadora com a professionals que treballem amb joves

Continguts

- Recursos existents en matèria de violències de gènere: entitats, xarxes, circuits

- Eines i recursos de prevenció

- Tipologies d’intervencions

- Disseny d’intervencions

- Límits, pors i punts forts per a la posada en pràctica d’allò après

- Primera avaluació col·lectiva del curs i propostes de millora

TREBALL AUTÒNOM: Entre la sessió E i F les participants hauran de dissenyar una intervenció. Es començarà en la sessió E i es continuarà autònomament amb el suport de tutories virtuals de les formadores. Seguidament, hauran de realitzar la intervenció dissenyada i reflexionar sobre la mateixa (elements que es presentaran en la sessió F).

Sessió F. Posada en comú de les intervencions realitzades i valoració

Objectius

- Visualitzar les intervencions realitzades de forma reflexiva

- Avaluar els diferents aspectes del programa formatiu i els canvis individuals prosuits

Continguts

  • Presentació i debat sobre les intervencions realitza
  • La posada en pràctica: quins reptes ens ha suposat?
  • Canvis personals produïts per-amb-a través del procés formatiu
  • Projecció profesional de futur
  • Avaluació de les tutories virtuals i de la adequació del curs