El projecte

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised


El projecte Gap Work té com a objectiu fer front a les violències de gènere contra (i realitzades per) nens , nenes i joves mitjançant el desenvolupament de formació per a professionals que tenen contacte diari amb aquest grup de població . La millora en els coneixements i capacitats que suposarà el projecte permetrà a aquest grup de professionals millorar les seves habilitats d'identificació i qüestionament de llenguatge i comportaments sexistes, homòfobs , o de control i saber quan i com derivar a infants i joves a serveis de suport adequats .

Els socis del projecte són : Brunel ( Regne Unit ) , URV (Estat espanyol ) , UNITO  (Itàlia ) , NUIM ( Irlanda ) , l'Institute of Education ( Regne Unit ) , organitzacions nacionals i internacionals encarregades de la part formativa , i dos països més que actuen com a parts associades .

El projecte pretén cobrir llacunes existents entre :

• Els serveis de suport per a adults i els serveis per a infants i joves

• Els serveis especialitzats de suport a víctimes i el treball diari dels professionals

• El suport a afectats/des i les intervencions per a fer front a la violència

• Les intervencions focalitzades en violències que succeeixen dins de la parella o les que se centren en l'homofòbia . En aquest sentit s'adopta una definició àmplia de ' violència de gènere ( violències de gènere ) que permet problematitzar qualsevol actitud sexista.  de bullying o d’assetjament dirigit contra qualsevol nen, nena o jove .


Aquestes llacunes poden ser resoltes amb la col·laboració de serveis de suport a víctimes ( ONG ) i de professionals que treballen amb joves . En aquest projecte les ONG formaran i capacitaran a aquests professionals en els àmbits següents:
 
1 . Informació sobre organitzacions de suport i legislació , per tant , en l'àmbit de la derivació

2 . Habilitats per afrontar llenguatge i comportaments violents o discriminatoris , amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament d'un entorn de protecció per a infants , joves i dones .

A canvi , aquests professionals permetran a les ONG :

3 . Desenvolupar i posar en pràctica una nova formació pilot basada en les necessitats informatives que tenen aquests professionals

4 . Avaluar si aquesta formació pilot respon a les necessitats d'aquests professionals i si, per tant, permet millorar el seu servei .


La formació s'adaptarà als i les professionals i al context de cada país , però en general prendrà la forma de dos cursos d'un dia per a grups que treballen amb nens d'entre 8-18 anys sobre normes i relacions i després d’una tercera formació destinada treballar habilitats .

En total els resultats del projecte a Itàlia , Irlanda , Espanya i el Regne Unit seran:

• La formació de com a mínim 800 professionals

• La formació en ' cascada ' de les persones que treballen amb els / les participants

• La creació de fullets informatius específics per als professionals que treballen amb joves

• Un nou recurs per ajudar ls professionals a formar " en cascada " a altres professionals

Els beneficiaris directes del projecte són els i les 800 professionals formades i els serveis de suport a les víctimes per als quals treballen . Els nens, nenes i joves en contacte amb aquests professionals o serveis seran els i les beneficiàries indirectes del projecte .

Com a conclusió es realitzarà una conferència de troballes que reunirà els / les responsables de la facilitació , les i els acadèmics i les organitzacions professionals . A nivell europeu el projecte contribuirà al DAPHNE toolkit of resources i es publicarà un informe identificant bones pràctiques en la formació de professionals en l'àmbit de les violències de gènere així com la seva avaluació i també l'experiència de treball multinacional de lluita contra les violències de gènere . Aquest informe es publicarà en cinc idiomes .